top of page

Despre Oficiul pentru Pastorația Universitară din Iași

                                                                         Oficiul pentru Pastorația Universitară a fost instituit în anul 2002, odată cu înființarea                                                                           facultății de Teologie Romano-Catolică din Iași și cu numirea primului capelan universitar, și anume,                                                                    părintele Lucian Farcaș.

                                                                        Prin prisma acestui oficiu, Biserica își pleacă atenția și grija asupra mediului universitar, mediu                                                              predispozant formator.

                   Astfel, pornind de la Cartea Proverbelor, capitolul 4, versetul 13: „Ține disciplina, nu o slăbi, păstreaz-o, căci ea este viața ta”, opuis înțelege importanța șlefuirii talanților și vine atât în sprijinul studenților, cât și al profesorilor, pentru a fi calea care îndreaptă pașii spre scopul ultim, și anume de a trăi viața la maxim în Cristos.

                  Cum adesea relativizarea „adevărurilor” lumii este descurajantă, misiunea opuis este să creeze un dialog dintre rațiune și credință, să evanghelizeze în mediul universitar, răspândind Vestea cea bună, care asumată, va avea urmări în toate acțiunile studentului-discipol și ale profesorilor săi.

                     În concluzie, oficiul este deschis pentru identificarea problemelor care se ridică în mediul universitar, probleme de variate naturi, precum cea umană, profesională, spirituală, și își îndreaptă atenția spre găsirea soluțiilor și oferirea ajutorului.

logo.png
bottom of page